Regulamin

1. Warunkiem uczestnictwa w targach jest zakup biletu poprzez platformę sprzedażową zamieszczoną na stronie internetowej targów www.targialibi.pl lub okazanie zaproszenia VIP.

2. Liczba miejsc jest nieograniczona.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez opieki.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieszczęśliwe wypadki, które mogą się zdarzyć podczas targów.

5. Organizator zastrzega sobie prawo nie wpuszczenia wybranych osób na targi. Organizator nie musi uzasadniać swoich decyzji w tej kwestii.

6. Rejestracja video i foto wydarzenia bez zgody organizatora jest zabroniona.

7. Organizator ma prawo wprowadzić zmiany w programie warsztatów/prelekcji organizowanych podczas targów.

8. Organizator ma prawo do wyproszenia z targów osób, które zakłócają ich przebieg lub zachowują się niestosownie.

9. Uczestnik wyraża zgodę na robienie zdjęć oraz filmów reportażowych z jego udziałem, które Organizator może umieścić w celach promocyjnych na stronie www.targialibi.pl, profilu facebookowym i/lub instagramowym, a także przekazać w celach promocyjnych partnerom spotkań lub mediom.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie biorące udział w targach.